Børne- og ungeområdet Frederiksberg Kommune

Mønsterbryder konference


Dato og tid

Mandag d. 13. august 2018 kl. 12:30 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 7. august 2018 kl. 12:00

Sted

KU.BE - Performancesalen
Dirch Passers Allé 4
2000 Frederiksberg
Denmark

Arrangør

Børne- og Ungeområdet Frederiksberg Kommune
+45 38210077
leje13@frederiksberg.dk

Som en opsamling og afslutning på mønsterbryderbevillingen på 18 mio. kr. i perioden 2015-2018 afholdes der mandag den 13. august 2018 en mønsterbryder konference i performancesalen i KU.BE - Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg - i tidsrummet fra kl. 12.30 til 15.30.

På konferencen vil resultaterne af evalueringen af de iværksatte projekter og mønsterbryderindsatser blive præsenteret. Samtidig vil der blive mulighed for at få et indblik i særligt udvalgte projekter, som har påvist gode eller lovende resultater, og blive inspireret i: hvad der har virket i praksis; hvad det konkret er i indsatsen, der har gjort forskellen for børnene og de unge; samt hvad der skal til for at et projekt bliver en succes, og der opnås gode resultater.

Der vil desuden blive holdt et oplæg om henholdsvis de små børn og de lidt større børn og unge med særligt fokus på: hvad vi har lært af de iværksatte projekter og mønsterbryderindsatsen generelt; hvilke erfaringer vi har gjort os og hvilke gevinster der er kommet ud af investeringen; samt hvad vi fremadrettet skal sætte fokus på, hvis vi skal hjælpe og understøtte de udsatte børn og unge, så potentialet for at øge den sociale mobilitet og bryder den negativ sociale arv forbedres.

Endelig vil evalueringen og de mange inspirerende oplæg danne grundlag for en politisk drøftelse af, hvad der skal til for at alle børn uanset deres sociale og familiemæssig baggrund udnytter deres potentialer.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Børne- og Ungeområdet Frederiksberg Kommune
+45 38210077
leje13@frederiksberg.dk